Hva er økologisk landbruk

Hva gjør at økologisk landbruk skiller seg fra annet landbruk?