Hva er økologisk landbruk

Hva gjør at økologisk landbruk skiller seg fra annet landbruk?

Dette bør du vite om grønngjødsling

Dette bør du vite om grønngjødsling

For å produsere mat er fruktbar jord helt nødvendig. I landbruket er det vanlig å tilføre jorda næring i form av gjødsel, slik som husdyrgjødsel og kunstgjødsel. Er det egentlig nødvendig å tilføre jorda ekstra næring? Grønngjødsling er et verktøy som i hovedsak virker ved å gjøre næringsstoffene som allerede er i jorda mer tilgjengelige, ved å stimulere til en aktiv jordmikrobiologi. Men hva er grønngjødsling? Og hvordan skiller det seg fra andre måter å gjøre jorda fruktbar på?

Hva er økologisk landbruk