Hva er regenerativt landbruk?

Regenerativt landbruk blir løftet frem som en bro mellom økologisk og konvensjonelt landbruk. Men, hva er det egentlig?

Til tross for at dagens samfunn tar naturen og dens økosystemer for gitt, er vi helt avhengig av den. 

Ren luft, rent vann og fruktbar matjord er helt avgjørende for at vi mennesker skal leve på jorden. Likevel produserer vi maten vår på en måte som bryter ned økosystemene våre. 

Regenerativt landbruk handler om å utnytte jorda på en måte som bygger opp økosystemene, fremfor å bryte de ned. 

Interesseorganisasjonen Regenerativt Norge definerer begrepet slik: 

Regenerativt landbruk er å muliggjøre høyest mulig vitalitet i økosystemene for å tilfredsstille menneskers behov.

Ingen liv i jorda, ingen liv på jorda

I det regenerative landbruket er det fire økosystemprosesser som har særlig fokus: Vannkretsløp, energistrøm, mineralkretsløp og artssamspill. Alle disse prosessene er viktig for jordhelsen. 

Jord med god helse har god struktur, inneholder organisk materiale, bekles av levende planter og har et allsidig jordliv med store og små organismer. 

Matjorda er utgangspunktet for all matproduksjon i verden. Uten en sunn og frisk matjord med et mangfold av liv, er det ikke mulig å produsere nok mat. Hvis det ikke er noe liv i jorda, kan vi heller ikke leve på jorda. 

Regenerativt landbruk handler derfor om å produsere mat på en måte som gjør at livet i jorda ikke utarmes, men holder seg frisk og vital. Det er også et viktig prinsipp for økologisk produksjon.

Les mer: Hva er god jordhelse?

Prinsipper for regenerativt landbruk

I motsetning til økologisk landbruk, følger ikke det regenerative landbruket et definert regelverk. 

Metodene er ikke definerte, fordi hver gård er forskjellig med hver sine økosystemer.

Organisasjonen Regenerativt Norge har derfor utarbeidet et sett med prinsipper som kan guide bonden i sin produksjon: 

  • Bonden kjenner sin egen kontekst og egen gård best 
  • Jorda må til enhver tid være dekket av en plantemasse
  • Levende røtter må være aktive i hele jorda
  • Etterstreber mangfold i jorda
  • Etterstrebe å integrere planteproduksjon med husdyr
  • Redusere fysisk og kjemisk forstyrring av jorda 

En måte å styrke økosystemene på gården

Det økologiske landbruket har lenge stått i spissen for å dytte det konvensjonelle landbruket i en mer bærekraftig retning. Samtidig har et strengt regelverk og kunnskapskrav gjort det vanskelig for mange konvensjonelle bønder å bytte om til økologisk produksjon. 

De strenge kravene for økologisk produksjon er viktig for at forbrukerne skal føle seg trygge på at de vet hva de kjøper. 

Ved å følge de regenerative prinsippene kan bønder bidra til å styrke økosystemene på gården, selv om de ikke er kvalifisert til Debio-sertifisering. 

Det er viktig, fordi vi trenger å ta godt vare på den matjorda vi har og styrke de naturlige økosystemprosessene om vi skal produsere nok mat i en tid med klimaendringer og befolkningsvekst.

Regenerativt landbruk – en brobygger?

Debatten om økologisk matproduksjon blir ofte en opphetet diskusjon rundt antall mengder med  mineralgjødsel, plantevernmidler og arealeffektivitet. Det helhetlige kretsløpsperspektivet som er en viktig del av økologisk produksjon forsvinner ofte i diskusjonen. 

Ved å invitere konvensjonelle bønder til å snakke om regenerative metoder, så kanskje vil debatten bli mer konstruktiv og nyansert. Slik kan vi fokusere mer på å gjøre matproduksjonen mer bærekraftig i fellesskap. 


Les her: Regenerativt. En bro mellom konvensjonelt og økologisk landbruk?