Kunstgjødsel og naturgjødsel

Gjødsel er en fin oppfinnelse, og har fulgt jordbruket i tusener av år. En gresk skriver skal ha kalt det ”å gi hjerte til jorda”. Men hva er det egentlig?

La oss starte med det grunnleggende: Som deg og meg, behøver planter næring, i tillegg til vann og lys. De viktigste næringsstoffene kalles makronæringsstoffer, og disse føres an av de tre store: nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Videre trengs magnesium, kalsium og svovel. Mikronæringsstoffene som også trengs, men i lavere konsentrasjon, er mangan, kobber, jern, bor, sink, molybden, nikkel og klor. Vi gjødsler jorda for å få en optimal avkastning og produksjon. Jord kommer i mange varianter, men få typer er næringsrike nok til optimal avkastning av landbruksvekster, uten gjødselbehandling.

Hva er kunstgjødsel?

Ordet gjødsel stammer av gjøde, som betyr ”gjøre god”. Likevel er det flere som er skeptiske til nettopp den betegnelsen når det kommer til kunstgjødsel – debatten raser stadig rundt gjødslingsmetodene, og økobøndene skyr kunstgjødsel totalt. Norge har lenge vært store på mineralgjødselproduksjon, tenk bare på grunnleggelsen av gjødselgiganten Norsk Hydro i 1905. 

Kunstgjødsel er industrielt fremstilt gjødsel, og kalles like gjerne for mineralgjødsel. Kunstgjødsel inneholder de tre store – NPK, men inneholder mindre organisk materiale, og ofte færre mikroernæringsstoffer. En essensiell egenskap ved kunstgjødsel, er at den inneholder næringsstoffene plantene behøver, i uorganisk form. Denne formen for næring er direkte tilgjengelig for plantene, og gjødselen er derfor hurtigvirkende.

Forkjempere for kunstgjødsel, peker ofte på at det potente næringsinnholdet gjør det mulig å legge dyrke i næringsfattig jord. Det lages ofte spesialiserte blandinger, slik at man kan skreddersy gjødslingen etter behov. Siden kunstgjødsel produseres som pulver eller korn, er det nokså enkelt å håndtere, og det er enkelt å forutsi det nøyaktige næringsinnholdet. Kunstgjødsel er mye brukt, og et populært valg for mange. Det skjer mye forskning på feltet, og det kommer stadig nye sorter, og hybrider av kunstgjødsel og naturgjødsel.

Argumenter mot kunstgjødsel

Et av hovedargumentene mot kunstgjødsel, er at man kun gjødsler selve planta, og ikke jorda som en helhet. Når gjødselen tilsettes, løser denne seg opp i jordvæsken, og tas kun opp av plantene. Mikroorganismene, eller ”mikrolivet”, får ingen effekt av dette. Man er dermed bekymret for at jorda utarmes. Jorda får et mindre innhold av organisk materiale, og man risikerer en ond sirkel hvor behovet for gjødsel øker.

Videre er avrenning et problem. Næringsstoffene i kunstgjødsel vaskes lettere ut av jorda, og ved regn eller mye vanning, må man trappe opp gjødslinga for å unngå næringsmangel. Avrenninga er ikke bare unødvendig, men kan også skape problemer i områdene rundt: et eksempel kan være ekstrem algevekst i vann. 

Fremstillingen av kunstgjødsel krever mye energi i fremstillingsprosessen. Mineralsk fosfor er en ikke-fornybar ressurs, og de naturlige forekomstene er i ferd med å gå tomme. Om vi da har gjort oss avhengige av kunstgjødsel, vil dette være et stort problem.

− En essensiell egenskap ved kunstgjødsel, er at den inneholder næringsstoffene plantene behøver, i uorganisk form.

Naturgjødsel

Naturgjødsel, eller organisk gjødsel, består av organisk plantestoff, gjødsel fra husdyr og mennesker, samt tang og tare, halm, slam, guano og kompost. Den består altså av mer organisk materiale. Denne formen for gjødsel har en lengre virketid enn kunstgjødsel, da flere av næringsstoffene er helt eller delvis ”bundet fast” i kompliserte forbindelser. Gjødselen trenger tid under jorda, og her blir den nedbrutt eller omdannet til stoffer plantene klarer å dra nytte av.

At naturgjødsel virker sakte, er ikke nødvendigvis en dårlig egenskap. Den er mindre potent, og man risikerer ikke å ”brenne” røttene eller overgjødsling. Naturgjødsel bidrar til et mer fordelaktig miljø for mikroorganismer, noe som i sin tur øker jordkvaliteten. Men også økobøndene må ta miljøhensyn, og unngå forurensning. Selv om naturgjødsel sjelden inneholder pollutanter og tungmetaller, kan den, om den ikke er behandlet rett, spre soppsykdommer og ugress. 

Naturgjødsel er en gammel oppfinnelse, og kildene forteller at babylonere, egyptere og romerne alle brukte former for gjødsel. Det er en velprøvd metode, men det skjer også spennende forskning på feltet: for eksempel med fiskeslam og kloakkslam. Selv håper jeg vi finner smarte metoder for å utnytte organisk avfall ytterligere. Her ligger et stort potensiale, og forskningsresultatene så langt, virker lovende. 

− Naturgjødsel bidrar til et mer fordelaktig miljø for mikroorganismer, noe som i sin tur øker jordkvaliteten. Men også økobøndene må ta miljøhensyn, og unngå forurensning.

Gjødselprodukter – forvirret over de ulike sortene?

Det sirkulerer mange navn på gjødsel i dag, og mange er forvirret rundt navnesettinga. Her kan du lese deg opp på de mest vanlige begrepene. Men, om du ønsker økologisk gjødsel, skal du se etter Debio-merket.