Tips til bønder som vurderer å legge om til økologisk jordbruk

Økobonde Hellek Berge fra Sauherad i Telemark la om til økologisk jordbruk sist gang gjødselprisen gikk til himmels. Her er hans tips til bønder som vurderer å gjøre det samme.

Lær mer om hvordan ting kan gro

Økologisk landbruk handler om mye mer enn å kutte ut kunstgjødsel og plantevernmidler. Det handler om en annen tankegang om hvordan ting gror. Det å skifte tankegang er ikke gjort over natta, det tar tid. Nettstedet agropub.no er et godt sted å starte.

regenerativt økologisk kornbonde
Hellek Berge. Foto: Nora May Engseth

Søk hjelp fra kompetente folk

Norsk Landbruksrådgivning  har meget gode rådgivere som kan hjelpe deg i gang. Jeg fikk veldig god hjelp der når jeg la om.

Lær deg de fire prinsipper for å forberede jordhelsa

Jeg har stor tro på at fokus på bedret jordhelse er det mest fremtidsretta. «Nasjonalt program for jordhelse» angir fire prinsipper for å bedre jordhelsa. Prøv å etterstrebe de prinsippene best mulig, uansett om du driver konvensjonelt eller økologisk.