Dyrevelferd

Hvordan fungerer økologisk matproduksjon og hvordan tar bøndene vare på dyrevelferden i prosessen?