Økologiske kuer i norsk landbruk

Hvilke regler for kuer sin dyrevelferd gjelder i økologisk landbruk?

Kuene skal ha mulighet til å gå fritt inndørs, men dersom det er mindre enn 35 kuer på gården kan de stå på bås.

Hvis de står på bås må de luftes regelmessig.

Større besetninger skal ha permanent tilgang til utearealer, helst et beiteområde.

Minst 60% av foret skal være gress, høy, silo eller rotvekster, også kalt grovfôr.

Kalven skal være hos moren for å kunne die i minimum 3 dager etter fødsel, og ha tilgang til kumelk de 3 første månedene av livet.