Økologisk kylling

Hva er forskjellen på økologisk og konvensjonell kylling? Hvor mye økologisk kylling produseres i Norge, og hvor får du kjøpt disse produktene? Lær mer om økologisk kylling her.

Kravene til økologisk kylling er mye strengere enn til konvensjonell kylling.

I Norge brukes Ø-merket, også kjent som Debio-merket, for å vise at et produkt er godkjent som økologisk. Debiogodkjent økologisk kylling betyr at kyllingen er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Økologisk kylling skal:

  • Ha god plass
  • Gå fritt
  • Ha mulighet til å være ute
  • Leve i minimum 70 og 81 dager avhengig av rase

I tillegg bør gårder med økologisk kylling i størst mulig grad være selvforsynt med økologisk fôr. Les mer om god dyrevelferd her.

Hva er forskjellen på økologisk og konvensjonell kylling?

Økologisk kylling skal ha god plass, gå fritt og ha mulighet til å være ute minst en tredjedel av livet. Uteområdene skal hovedsakelig være dekket med vegetasjon, gi ly og ha lett tilgang på mat og vann. Det er ingen krav om at konvensjonell kylling skal kunne bevege seg ute.

Økologisk kylling lever ofte lenger enn konvensjonell kylling, og får vokse i sitt naturlige tempo. Avhengig av rase, skal minimum levealder for økologisk kylling være mellom 70 og 81 dager. For konvensjonell kylling finnes det ingen spesifikke krav til minstealder for slaktealder.

Gårder med økologisk kylling bør i størst mulig grad være selvforsynt med økologisk fôr. I tillegg til økologisk fôr uten kunstgjødsel og sprøytemidler, skal de ha mat som høy og rotgrønnsaker. Det finnes ingen spesifikke krav til dyrkningsmetode og type fôr for konvensjonell kylling.

Økologisk kylling i norsk landbruk

Produksjon av økologisk kylling i Norge utgjør i dag en relativt liten andel av den totale kyllingproduksjonen.
I 2018 utgjorde økologisk produksjon av kyllinger kun 0,2 prosent av det totale antallet slaktede kyllinger. Samtidig viser tall fra NIBIO at produksjon av økologisk kylling har økt raskt de siste årene. Antall økologiske slaktekyllinger gikk opp fra 32 796 i 2016 til 98 646 i 2017.

Hvor kan man kjøpe økologisk kylling?

I dag har alle de store norske dagligvarekjedene produkter av økologisk kylling i sitt sortiment. Hos Coop finner man Änglamark – deres egen serie med økologiske, miljø- og allergivennlige varer. Rema 1000 selger økologisk kylling fra Stange, KIWI fra Hovelsrud gård, og på Meny finner man flere produkter av økologisk kylling fra Holte Gård. Hos Oda.no har de et stort utvalg av økologisk kylling med produkter fra flere av produsentene nevnt over.

Husk at du som forbruker kan være med å påvirke utvalget i din lokale dagligvare ved å spørre etter økologisk kylling dersom du ikke finner det i butikkhyllene.

For utvidet utvalg anbefaler vi deg å melde deg inn i din lokale reko-ring på Facebook. Man kan også ta kontakt med produsentene direkte og høre om de har lokale utsalg.

Se etter Ø-merket hvis du vil ha økologisk mat. Foto: Debio Norge