Derfor går ku og kalv gå sammen i økologisk produksjon

Mange forbrukere foretrekker melkeprodukter fra økologisk produksjon fordi kalven kan gå sammen med kua etter fødsel. Men, er det god dyrevelferd å la ku og kalv gå sammen?

I konvensjonell melkeproduksjon stilles det ingen krav til samvær mellom ku og kalv. Etter fødsel blir kalven ofte skilt fra kua nesten umiddelbart. Ifølge regelverket for økologisk produksjon skal kalven gå minimum tre dager med kua før de skilles. Undersøkelser Debio har gjennomført viser at mange økologiske produsenter velger å la kalven ha samvær med kua lengre enn minstekravet. 

En stor andel forbrukere peker på god dyrevelferd som en av årsakene til at de foretrekker økologiske melkeprodukter. Å la ku og kalv gå sammen er en av de tingene forbrukerne mener er naturlig adferd og dermed et viktig dyrevelferdstiltak. 

Doktorgradstipendiat ved NORSØK, Juni Rosann Johanssen, har forsket på dyrevelferd i ulike driftssystemer for melkeproduksjon. Hun mener det er mange positive effekter ved å la ku og kalv gå sammen den første tiden.

− Bøndene vi har snakket med i våre forsøk trekker frem god helse både for kalv og ku, i tillegg til bedre trivsel i fjøset og god tilvekst på dyrene. Flere bønder forteller at kalvene lærer mye fra kyrne ved å gå sammen, sier Johanssen.

Doktorgradstipendiat ved NORSØK, Juni Rosann Johanssen, mener det er mange positive effekter ved å la ku og kalv gå sammen den første tiden.

– Ikke et godt nok tiltak i seg selv

Selv om Johanssen mener det kan være positivt for dyrene å la ku og kalv gå sammen, mener hun det ikke er et godt nok tiltak i seg selv. 

Som en del av doktorgraden og forskningsprosjektet SUCCEED har hun sammen med Ruralis intervjuet bønder fra 12 gårder som hadde kalvene sammen med egne mødre minst fire uker. 

En av gårdene la om til økologisk produksjon i 2018. I begynnelsen lot de ku og kalv gå sammen i tre dager, men etterhvert økte de samværet. 

– Denne bonden var usikker på om kalvene egentlig hadde bedre velferd nå når de var med kyrne enn før når de ble skilt tidlig. Hun mente de hadde det fryktelig bra før også da de fikk godt stell og mye melk fra bonden i stedet, sier hun. 

Ifølge Johanssen er bonden den viktigste premissgiveren for at dyrene har det bra.

− Noe som er helt sikkert er at for at dyra skal ha det godt så krever det mye av bonden uansett type system. Om bonden ikke er god nok på oppfølging og stell av dyra kan dette gi dårlig velferd selv om kalven får være med kua, forklarer hun.

Bønder vegrer seg til å legge til rette for samvær

Selv om flere forbrukere etterspør mer samvær mellom ku og kalv etter fødsel, er det mange konvensjonelle melkebønder som vegrer seg til å legge til rette for det.

Årsakene er mange. For noen bønder handler det om å legge om hele driftssystemet som krever store investeringer. For andre bønder handler det om en frykt om at det skal være verre å skille ku og kalv på et senere tidspunkt. Noen frykter også mindre levert melk og dermed lavere lønnsomhet.

− En viktig bekymring fra bønder som ikke har ku og kalv sammen er at dagens melkekufjøs ikke er tilpasset for at kalvene skal få gå med kyrne. Dette gjør at mange er bekymret for at kalvene skal bli lettere skadet, syke eller i verste fall at det skjer ulykker som gjør at de dør om man slipper de sammen med kyrne, sier forskeren.

Ser tydelig at dyra trives

En bonde som er særlig opptatt av at ku og kalv skal gå sammen, er økomelkeprodusent Karianne Telneset fra Tynset. Hun er inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, og har sammen med mannen nylig bygd et nytt robotfjøs som skal legge til rette for god dyrevelferd i økologisk produksjon.

Fjøset er utstyrt med velferdsavdeling med fødebinger og et kalvegjemme, og i tillegg er det et kalvegjemme i talleavdelingen. 

Telneset bekrefter mange av de positive effektene ved å la ku og kalv gå sammen som Johanssen har forsket på.

− Vi ser så tydelig at dyra trives. God tilvekst og robuste kalver som inkluderes i kuflokken og lever et mer naturlig liv. Det gjør det jo triveligere for oss som bønder å stelle dyra, sier bonden.

Karianne Telneset driver økologisk produksjon, og har sammen med mannen nylig bygd et nytt robotfjøs som skal legge til rette for god dyrevelferd. Foto: Katarina Steffansson

Anbefaler å legge til rette for mer samvær

For Telneset er det viktig at dyrene får utøvd sin naturlige adferd. Hun mener det fungerer fint å la ku og kalv gå sammen i det nye fjøset. Telneset hadde ku og kalv sammen også da de dreiv i det gamle båsfjøset. Da sendte de kalvene ut på beite sammen med kyrne om dagen, mens de stod i kalvebinger på natta.

Bonden anbefaler alle bønder som skal bygge nye fjøs å vurdere om de skal legge til rette for mer samvær mellom ku og kalv.

− Forbrukerne er opptatt av dette, så dette er det noe de vil kreve etterhvert. Skal du likevel bygge nytt fjøs bør du legge til rette for godt ku-kalv-samvær, sier hun.