Skjærgården gartneri bruker biokull for å fange co2 i jorda

Effektivt klimatiltak i landbruket

Biokull kan brukes til co2-fangst og lagring i jordbruksjord.

Klima og miljø
Skrevet av Grete Lene Serikstad/Agropub den
Del denne siden

Bruk av biokull i jord er et av tiltakene i intensjonsavtalen mellom regjeringen og jordbrukets organisasjoner om reduksjon i klimagassutslippene fra landbruket. Biokull er et karbonrikt materiale, framstilt av f.eks. halm eller skogsavfall og har stort potensiale for karbonlagring.

Bruk av biokull som et tiltak for å redusere klimagassutslipp fra landbruket har mange fordeler. En viktig egenskap er jordforbedring i form av mer porøs jordstruktur, bedre vekstforhold for jordliv og bedre vannhusholdning.    

NIBIO har gitt ut et hefte om bruk av biokull som klimatiltak. Heftet beskriver kort forskning som foregår om dette i Norge, blant annet for å utvikle brukervennlige, organiske gjødselblandinger med biokull. Heftet peker også på behovet for økonomiske virkemidler for at biokull skal bli tatt i bruk i større skala.

Les mer og finn rapporter som beskriver forskningen her

Les også: Ikke så mystisk

 

Biokull foto Simon Dooley
Foto: Simon Dooley