Er du klar over hva Ø-merket innebærer?

I merkejungelen for “bærekraftige merker” ligger flere av dem allerede inne i Ø-merket. I denne artikkelen tar vi en gjennomgang av hva som ligger i Ø-merket.

I dag finnes det mange ulike merker for mat som skal gi deg som forbruker lett tilgjengelig informasjon om at et produkt er økologisk.

Det offisielle økologimerket i Norge er Debio sitt Ø-merke. Kjøper du et produkt med Ø-merket, er du garantert at det er produsert i henhold til lovene og forskriftene som gjelder for økologisk produksjon.
Både norske og utenlandske økologiske produkter er merket med Debio sitt Ø-merke. Mer enn 5000 produkter er i dag godkjent for bruk av Ø-merket i Norge.

Fire prinsipper for økologisk landbruk

For å forstå hva som ligger i Ø-merket, må man ta utgangspunkt i de fire prinsippene for økologisk landbruk som det er internasjonal enighet om: helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet.
Disse ble vedtatt av IFOAM – Organics International i 2005, The International Federation of Organic Agriculture Movements. Dette er en verdensomspennende paraplyorganisasjon for økologisk landbruk-bevegelsen, og Norge slutter seg til disse prinsippene.

Ø-merket vitner om rettferdig arbeid og produksjon

I likhet med det kjente merket ”Fairtrade”, setter Ø-merket krav til rettferdig arbeid og produksjon. Rettferdighetsprinsippet som økologisk landbruk tar utgangspunkt i går ut på å bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse. 

Alt landbruk skal gjøres mer miljøvennlig. En bonde skal ikke bare ta vare på gården for sin egen del, men for at gården skal drives i mange generasjoner fremover. Å levere gården videre i lik eller bedre stand enn da de tok over er noe alle øko-bønder har som mål.

Økologiske bønder bruker ikke kunstgjødsel eller kjemisk syntetiske sprøytemidler. I stedet bruker de nyttedyr og driver med vekselbruk. Stadig flere driver med andelslandbruk. Dette er rettferdighet i praksis da det blir en enda bedre kobling mellom bonden og forbrukeren.

Ø-merket er et dyrevelferdsmerke

Kjøper du et produkt med Ø-merket på, kan du være sikker på at det har blitt stilt strenge krav til dyrevelferd. Økologisk husdyrhold kjennetegnes ved at dyrene skal ha god plass, gå fritt og ha mulighet til å bevege seg utendørs minst en tredjedel av livet. 

Dyrene skal ha lett tilgang på mat og vann utendørs, og uteområdene skal i stor grad gi ly og være dekket med vegetasjon. Innendørs skal dyrene ha mer plass enn i konvensjonell drift.

Økologiske dyr skal ha mulighet til å vokse i sitt naturlige tempo, og lever ofte lenger enn konvensjonelle dyr. Økologiske dyr skal også i størst mulig grad være selvforsynt med fôr uten kunstgjødsel og sprøytemidler, i tillegg til å få servert mat som rotgrønnsaker og høy.

Ø-merket er et bærekraftsmerke

Debio sitt Ø-merke tar også utgangspunkt i helseprinsippet, og er i så måte et bærekraftsmerke. Med det menes at produkter med Ø-merket har fokus på å opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet. 

At jorda skal ha god helse betyr at jorda skal ha i seg riktig mat. I økologisk landbruk tenker bonden at alle organismene som finnes i jorda skal få i seg den næringen de trenger på en så naturlig måte som mulig. Bonden driver blant annet med vekselbruk for å få til dette. 

Jorda gir næring til plantene, og plantene gir næring til dyra og til oss. Plantene, dyra og vi gir så næring tilbake igjen til jorda. På denne måten, sammen med at økobonden ikke bruker noe kunstgjødsel eller kjemisk syntetiske sprøytemidler, så sørger man for å holde jorda så frisk som mulig.

Kjøper du et produkt merket med Debio sitt Ø-merke, kan du med andre ord være sikker på at produktet tar vare på helsa til helheten.