Økologisk gris frittgående

Flere ønsker å produsere og selge økologisk mat i Norge

Tall fra 2020 viser at det er økt interesse for å produsere, foredle og selge økologisk mat i Norge, mens antallet jordbruksbedrifter går ned.

Hva er økologisk mat
Skrevet av Debio den
Del denne siden

Ved årsavslutning i 2020 hadde antallet Debio-godkjente landbruksvirksomheter økt fra 1976 i samme tid i 2019 til 1981 virksomheter, en oppgang på 0,25 %. Til sammenligning er det for landbruket som helhet en nedgang i antallet produsenter på 1,2 %, ifølge SSB.

Endringen i Debio-godkjente landbruksvirksomheter kommer ikke som en ren økning i antallet virksomheter, men det totale antallet innmeldte virksomheter er høyere enn utmeldte (127 innmeldte mot 122 utmeldte). Sist gang det var positiv utvikling i antallet virksomheter var i 2009.

− Vi skal være forsiktige med å overtolke positive tegn når utviklingen lenge har vært negativ

Vi ser likevel at landbruksarealet (inklusiv områder i karens) synker, fra 455 018 dekar i 2019 til 453 901 i 2020. Også Demeter-godkjent areal gikk ned fra 4996 dekar i 2019 til 4567 i 2020. Landbruksarealet i Norge som helhet øker arealet med 0,2 % fra 2019 til 2020.

Selv om det er mye positivt å spore i fjorårets tall, mener daglig leder i Debio at man bør ha et sobert blikk på den overordnede tendensen.

«Vi skal være forsiktige med å overtolke positive tegn når utviklingen lenge har vært negativ. Ønsker Norge å nærme seg våre naboland og EU for øvrig, må det faktisk satses på økologisk produksjon. Vi ser jo at EUs nye plan for bærekraftig matproduksjon, «Farm to Fork»-strategien, har mål om 25 % økologisk produksjon mens vi i Norge ikke lenger har et fastsatt mål», sier Bernhus.

Les mer om at det har blitt mer hvete og mindre slaktegris, samt tallene for serveringsmerkene og hele oversikten her.