Økologisk.no er din kilde til pålitelig informasjon om økologisk mat og landbruk i Norge

Økologisk landbruk

Hva gjør at økologisk landbruk skiller seg fra annet landbruk?

Dyrevelferd

Hvordan fungerer økologisk matproduksjon og hvordan tar bøndene vare på dyrevelferden i prosessen?

Økologisk mat

Økologisk mat betyr minimal bruk av tilsetningsstoffer, god velferd for husdyra og ingen bruk av kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske plantevernmidler.

Klima og miljø

Økologisk jordbruk er en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig norsk jordbruk, der FNs bærekraftsmål nr. 2 spiller en viktig rolle for utviklingen av økologisk jordbruk.

Fag og forskning

Her finner du nyttige ressurser knyttet til faget økologi, samt det siste av forskningsrapporter og artikler.

Om økologisk.no

Økologisk.no skal deg innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom faktabasert og pålitelig informasjon, slik at du kan ta informerte valg og interessen og engasjementet for økologisk mat øker.