Er økologisk mat og organisk mat det samme?

Nei, det er det ikke, og her kan du lese hvorfor.

Lovbeskyttelse og offentlig godkjent merking av slike produkter gjør det enklere å få oversikt.

Ø-merket er det norske godkjenningsmerket for økologiske produkter. Produkter som bærer Ø-merket og markedsføres som økologiske, skal være produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Finner du Ø-merket på en vare i butikken, kan du være sikker på at det er økologisk. Begrepet ”økologisk” er rettsbeskyttet og kan bare brukes etter godkjenning av Debio.

Logoer som ikke er godkjent for økologiske varer
Dette skiltet er ingen garanti for at varene er økologiske (Adobe Stock)

EU har en felles logo for merking av økologiske produkter. Denne logoen finnes på alle økologiske produkter som er produsert i EU og selges i Norge. EU-logoen kan også brukes på norskproduserte øko-varer, enten alene eller sammen med Ø-merket.

Ulike land har valgt ulike betegnelser på det som vi i Norge kaller økologisk landbruk. I Tyskland, Danmark og Sverige brukes også ”økologisk”, slik som her. I blant annet Storbritannia og USA brukes ”organic” som betegnelse på den samme typen produksjon og produkter.

Økologisk tomat
Økologisk tomat (Foto: Debio)

Vitenskapelig/faglig bruk av begreper

Økologi er et eget fag, akkurat som biologi er. Organisk på fagspråk vil si at noe er produsert av levende organismer, og at det inneholder karbon, og kan brenne/brytes ned i naturen.

− Betegnelsene ”usprøyta”, ”biologisk” eller ”organisk” kan ikke brukes som betegnelser på produksjonsmåte på norske, økologiske produkter. Betegnelsen ”naturlig” er svært upresis og bør heller ikke brukes. Derimot brukes ordene organisk og biologisk mye ved beskrivelse av prosesser og teknikker i økologisk landbruk, f.eks organisk materiale og biologisk mangfold. Begrepet ”økologisk landbruk” omfatter mer enn ordet økologi i vitenskapelig forstand.

Debio-logo 2023
Debio-logo 2023

Biodynamisk er en egen landbruksmetode, og inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk. Det biodynamiske jordbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. I driften inngår husdyrhold, overveiende drøvtyggere, og gården søker å være selvforsynt både med grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Biodynamiske bønder kontrolleres etter alle økologiske regler, og produktene kan derfor merkes med EUs økomerker og det norske Ø-merket. I tillegg sertifiseres de etter internasjonale Demeter-regler som setter krav ut over reglene for økologisk dyrking. De merkes derfor med Demeter-merket.

Logoer som ikke er godkjent for økologiske varer
Eksempler på logoer som ikke er godkjent for økologiske varer, men som kan kjøpes eller lastes ned gratis på nett (Adobe Stock)