Mer økologisk norsk frukt og grønt for helse og miljø

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har satt 2021 som det internasjonale året for frukt og grønnsaker for å sette søkelys på koblingen mellom ernæring, helse og matsikkerhet.

FAOs generaldirektør Qu Dongyu sa at innsatsen er spesielt kjærkommen i lys av koronapandemien. 

– I den globale helsekrisen verden er inne i er det spesielt viktig å framsnakke en sunn diett som styrker helse og immunforsvar, sa FAOs generaldirektør Qu Dongyu under åpningstalen.  

Økologisk landbruk viktig

Det økologiske landbruket ble representert av tidligere president i IFOAM Organics International, André Leu. Han la vekt på frukt- og grønnsaksdyrkingens sårbarhet for klimaendringer, der ekstremregn og temperatursvingninger kan være svært destruktivt for avlingene. Samtidig skal det økologiske landbruket bidra med kunnskap og metodikk som gir jorda større motstandsdyktighet til å takle mye regn og tørke uten å ødelegge jordsmonnet

Henger etter med 5 om dagen

Forbrukerundersøkelser viser at drøyt 20 % av befolkningen følger Helsedirektoratets kostråd om 5 porsjoner frukt og grønt om dagen. Kvinner er flinkere enn menn, og det er flere unge enn eldre som får i seg anbefalte mengder frukt og grønt. Det gjennomsnittlige forbruket i Norge er 3,4 porsjoner om dagen. Salg av grønnsaker har økt fra 68,5 kg i 2009, til 79,7 kg i 2019, mens det i samme periode var nedgang for frukt og bær. Fra 89,6 kg i 2009 til 84,6 kg i 2019.

FNs målsetninger

Hovedmålsetningen er å øke kunnskap og skape politisk oppmerksomhet rundt frukt og grønnsakers innvirkning på den globale helsen, og promotere et mangfoldig kosthold og en livsstil som reduserer matsvinn.

Det internasjonale året for frukt og grønnsaker er også knyttet opp til andre FN-initiativer

  • Tiåret for ernæring 2016-2025
  • Tiåret for familielandbruk 2019-2028
  • Strategien for kosthold, fysisk aktivitet og helse fra 2004
  • Roma-deklarasjonen for ernæring fra 2014
  • Deklarasjonen for bønders rettigheter fra 2018

Hvordan kan vi utvide sesongen for norsk frukt og grønt ytterligere?

Med kort vekstsesong er nedfrysing en av mulighetene. Det finnes per i dag ikke noe tilbud i dagligvarehandelen som er tilgjengelig for norske forbrukere. Tidligere har det vært noen forsøk fra produsenter av frosne norske grønnsaker, men disse har ikke overlevd markedsdynamikken mellom produsent, mellomledd og forbruker så langt.

Det er imidlertid ingenting som taler imot at dette kan være et alternativ, da prosessen er den samme for økologiske som konvensjonelle grønnsaker.

Hvis etterspørsel, produksjon, mellomledd og offentlige insentiver oppnår riktig balansegang er det duket for mer norsk økologisk frukt og grønt i frysedisken også.

Les hele saken og lær mer om økologisk frukt og grønt på Agropub.no