De økologiske prinsippene

De økologiske prinsippene

Her er de fire økologiske prinsippene det er internasjonal enighet om.

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den
Del denne siden

Norge slutter seg til disse økologiske prinsippene som International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) vedtok i 2005:

Helseprinsippet:

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet. Se film og lær mer her.

Økologiprinsippet:

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. Se film og lær mer her.

Rettferdighetsprinsippet:

Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse. Se film og lær mer her.

Varsomhetsprinsippet:

Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner. Se film og lær mer her.