Historie

Økologisk landbruk har gjennom 90 år gått fra å være innovasjoner fra ildsjeler til å bli en betydningsfull del av landbruks- og matpolitikken i Norge.