Økologiske kyllinger i norsk landbruk

Lær mer om økologisk kylling og dyrevelferd her.

Skrevet av den
Del denne siden

Økologiske kyllinger skal ha mulighet til å være ute minst en tredjedel av livet.

Uteområdene skal gi ly og ha lett tilgang på mat og vann.

Minimum levealder skal være mellom 70n og 81 dager, avhengig av rase.

Gården bør i størst mulig grad være selvforsynt med økologisk fôr.

Kyllingene skal få økologisk kraftfôr og i tillegg ha mat som høy og rotgrønnsaker.