okologisk_logo

Om Økologisk.no

Økologisk.no skal gi deg innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom faktabasert og pålitelig informasjon, slik at du kan ta informerte valg og interessen og engasjementet for økologisk mat øker.

Del denne siden

Ofte stilte spørsmål

Dersom du kjøper et produkt med Ø-merket er du garantert at det er produsert i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for økologisk produksjon (økologiforskriften). Ø-merket eies av Debio. Mattilsynet har gitt Debio myndighet til å kontrollere og godkjenne de som driver med produksjon og omsetning av økologisk mat. Det gjennomføres årlige kontroller. Det regelverket som gjelder i Norge er i hovedsak likt det regelverket som gjelder innen hele EU/EØS området.
Mat merkes med ulike symbolmerker for å gi forbrukere lett tilgjengelig informasjon om at produktet er økologisk. Hovedmerket i Norge er Debios Ø-merke. Vel 5000 produkter er godkjent for bruk av Ø-merket i Norge. I Danmark er det offentlige røde Ø-merket mest brukt imens KRAV-merket dominerer i Sverige. I tillegg finnes det en rekke andre merker i de ulike andre EU-landene. For å sikre en mer felles markedsføring av økologiske produkter i Europa har EU innført et felles pliktig EU-merke som er formet som et grønt blad. Merket blir obligatorisk i Norge etter hvert når det nye EU-regelverket blir gjeldende i Norge. Dette hindrer imidlertid ikke at økologisk produkter også vil kunne være merket med en rekke andre symbolmerker også i fremtiden. I tillegg til ontrollkmerkene ovenfor som viser at produktet er godkjent har dagligvarekjedene i Norge etablert sine egne paraplymerker som for eksempel COOPs ”Ânglamark”, Norgesgruppens ”Go Eco” og ICAs ”I love Eco”. Paraplymerkene brukes at kjedene for å profilere sin egen satsing på økologisk mat.

Dette er Økologisk.no

Redaksjonsrådet

matmerk-morten-nymoen-ansatt-2015

Morten Nymoen

Stiftelsen Norsk Mat

Morten er fagansvarlig økologi i Stiftelsen Norsk Mat. Redaktør for Økologisk.no og leder for redaksjonsrådet.

Peter-Møller02-e1534409581293-150x150

Peter Møller

Debioinfo

Peter er rådgiver for kommunikasjon og utvikling, samt pressekontakt.

vegard

Vegard Botterli

NORSØK

Vegard er kommunikasjonsrådgiver i NORSØK og redaktør for Agropub.no

Jan er kommunikasjonsrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving og arbeider også med Fagbladet Økologisk Landbruk.

Norges Bondelag

Bondelaget er representert gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

Nora er kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og drifter avisa Bonde og Småbruker.