Tingvoll Økopark ønsker å skape respekt for kretsløpet vi er en del av

Ønsker du å lære mer om økologisk mat og landbruk? Da bør du ta et besøk til Tingvoll Økopark.

Sentralt på Nordmøre finner man Tingvoll Økopark – et særegent nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter som ligger på Tingvoll gard. Her kan både unge og voksne få et innblikk i økologisk landbruk, dyrevelferd, fornybar energi og bærekraftig utvikling.

Unikt for kunnskaps- og opplevelsessenteret er det store kompetansemiljøet de er tilknyttet.  I tillegg til Norsk Senter for Økologisk landbruk (NORSØK) og NIBIO, finner man Miljøfaglig utredning og Landbruk Nordvest her. 

Ifølge Vegard Botterli, kommunikasjonsrådgiver i NORSØK, var bakgrunnen for etablering av opplevelsessenteret at de hadde en stor og gammel låve tilgjengelig som stod tom. I tillegg opplevde de komplekse problemstillinger knyttet til kretsløp, landbruk og bioøkonomi.

− Det er et stort problem i dagens samfunn at mennesker ser på seg selv som atskilt fra naturen. Når vi går en tur i naturen eller drar en helg på fjellet tenker vi at vi er på besøk. Når vi kommer hjem igjen til bygda eller byen vi bor i er vi adskilt fra naturen. Vi ønsker å bygge bro og tilgjengeliggjøre kunnskapen om at vi er en del av et kretsløp, og at det vi gjør betyr noe, sier Botterli.

Det er hos folk flest endringer starter

Siden Økoparken åpnet opp i 2017 har de tatt imot mange barn og familier som har ønsket å lære mer om økologisk plante- og dyreliv. Selv mener Botterli dette er en viktig målgruppe å nå ut til ettersom det er hos folk flest endring starter. 

– Å “pushe” ut forskningsrapporter egner seg ikke til å legge grunnlaget for endring hos folk flest. Å trekke ut essensen i forskningen og presentere det på en måte som ikke bare skremmer folk, men som også skaper undring, begeistring og respekt for det samspillet og kretsløpet vi er en del av, er viktig, forteller Botterli.

Han opplever at folk flest er interessert i å lære mer om selvforsyning og matforsyning, å ta vare på ressurser, samt være oppdatert på hva det er som er sunt for naturen rundt og familien. Botterli tror imidlertid ikke folk er så opptatt av om man bruker betegnelsene “lokal mat”, “økologisk mat” eller “regenerativ mat”.

− Vår oppgave er å sørge for at folk vet forskjellen mellom økologisk og konvensjonell mat, samt er klar over hvilke verdier som ligger til grunn for økologisk mat. De aller fleste vet at det ikke er sprøytemidler i økologisk mat, men økologisk landbruk betyr så mye mer. Det betyr å tenke helhetlig, å sikre at naturen er i stand til å gjenskape seg selv. Det er rett og slett matproduksjon i et evighetsperspektiv, sier han.

Barna får nærkontakt med dyra og kunnskap om deres rolle i kretsløpet
Barna får nærkontakt med dyra og kunnskap om deres rolle i kretsløpet. Foto: Tingvoll Økopark

Samlingssted for pionerer og motiverte

Med jevne mellomrom er også Tingvoll Økopark samlingssted for bønder til tilstelninger om blant annet biogass, solceller i landbruket og jordhelse. Dette bunner i et ønske om å være praktisk orientert og se det fra mottakernes ståsted. For å slippe til, er man nødt til å ha praktisk erfaring. 

– Det handler om å finne pionerene som har vært gjennom prosessen og gjort feilene, og føre de sammen med andre som er interesserte og motiverte til å gjøre en endring. Sakte men sikkert vil flere bli interesserte, og flere vil gjennomføre. Dette er mer en dialog enn lineær overføring, sier Botterli. 

Han viser til hvordan de i starten kun fikk med én bonde som var interessert i å lære mer om biogass. I dag har dette blitt en trygg havn å komme til for bønder som vil prøve det samme.

− I stedet for å forandre hele verden på én dag, ønsker vi å skape et trygt fundament som er erfaringsbasert. Det er bedre å bruke litt tid på det og sørge for at man også mestrer det praktiske. Jeg tror ofte forskningen har en tendens til å glemme dette, forteller han.

Sol og bioenergisenteret er en del av økoparken. Her får fylkespolitikere en omvisning og kunnskap om fornybare energikilder. Foto: Tingvoll Økopark
Sol og bioenergisenteret er en del av økoparken. Her får fylkespolitikere en omvisning og kunnskap om fornybare energikilder. Foto: Tingvoll Økopark

Ønsker å være en arena for næringslivet

På grunn av koronapandemien var årets sommer den første på to år hvor de hadde mulighet til å ta imot besøkende. Fremover har de planer om å gjøre tilbudet enda mer tilgjengelig – både for folk flest og for næringslivet. 

Pilotprosjektet “Bærekraftssenteret” skal være en ressurs for næring og offentlig forvaltning når det kommer til å gjøre bærekraft mer tilgjengelig og forståelig. Prosjektet skal være et sted hvor man kan komme med problemer, handlingsplaner og løsninger som er gjennomførbare. 

– Bærekraft er ikke lenger noe som kun er for spesielt interesserte. Mange opplever at begrepet blir gjentatt så ofte at det til slutt blir helt meningsløst. Bærekraft i Oslo kan være noe helt annet enn bærekraft i Tingvoll. Vi er opptatt av å skape en forståelse for dette, sier Botterli. 

Han tror nøkkelen til suksess er å få folk rundt et bord hvor man kan diskutere løsninger og muligheter. Det må være kort avstand mellom idé og gjennomføring.

− Det er gjennom mennesker endring skjer. Samholdet i dette prosjektet gjør at vi har troen på at dette er noe som varer, og ikke bare blir et midlertidig prosjekt hvor rapporten havner i en skuff. Alt starter og slutter med oss mennesker, og dette prosjektet skal bidra til det, avslutter Botterli.

For ordens skyld: Vegard Botterli sitter i redaksjonsrådet til Økologisk.no.