Rørosmeieriet skal øke øko-kompetansen til forbrukerne

Norges eneste heløkologiske meieri fungerer også som et opplevelsessenter. Her kan besøkende lære mer om prosessen fra jord til ferdig produkt, samtidig som de får se, smake og kjenne Rørosmeieriet på kroppen.

På Rørosmeieriet får man følge hele prosessen fra hva som skjer i jorda til hvordan naturlige råvarer blir til ferdige produkter – en prosess som skjer i takt med naturen. Besøkende får også høre om historien til Rørosmeieriet, samt lære om økologisk landbruk. 

– Å ha et åpent meieri gjør at kundene blir bedre kjent med oss, men det er også med på å øke folks kompetanse om økologisk mat, forteller meieribestyrer Trond Vilhelm Lund. 

Det var først da Rørosmeieriet begynte å planlegge utbygging i 2016, at spørsmålet om et opplevelsessenter kom til. Frem til utbygging hadde de fått mye besøk av folk som var interessert i hva de holdt på med. Nærheten til Røros sentrum gjorde at de tenkte at det måtte være mulig å ta imot folk. 

Spørsmålet var hva de kunne gjøre for å bli lagt merke til. De måtte få folk til å smake på produktene sine, snakke om Rørosmeieriet, og bli ambassadører for meieriet.

Vil vise åpenhet og transparens

Innovasjon Norge likte meieriet sin idé om å opprette et opplevelsessenter, og ble med på laget. Dermed fikk meieriet tilskudd til å ansette prosjektleder, samt midler til å utvide meieriet ytterligere. 

I 2018 begynte Hilde Myhren som prosjektleder, og sommeren 2019 åpnet de butikk og café.

– Visjonen vår er at alt skal gjøres i takt med naturen. Heisen på meieriet produserer strøm når den går ned, og vi har solpanel på taket. Når det finnes emballasje med fornybar råvare bruker vi det. Det koster mer, men vi verner det, forteller Lund. 

Trond trekker også frem det faktum at det i mange næringsmiddelbedrifter er helt vanlig å møte på en stengt dør dersom man kommer på besøk. Det ønsket de å gjøre noe med.

− Det å ha noen i resepsjonen som sier hei og hade når kunder kommer og går er veldig viktig for oss. Det handler om å vise åpenhet og transparenthet rundt det som foregår innenfor meieriet sine fire vegger, sier Lund.

På Rørosmeieriet får man følge hele prosessen fra hva som skjer i jorda til hvordan naturlige råvarer blir til ferdige produkter – en prosess som skjer i takt med naturen. Foto: Marius Rua

Vil informere forbrukere om hva som skjer i jorda

I dag merker de særlig økt interesse hos yngre når det kommer til kjøp av matvarer hvor renhet og bærekraft er i fokus. De opplever også at studenter og den typiske småbarnsfamilien er svært interesserte i å lære mer. 

Meieribestyreren tror inngangen til å få flere interessert i økologisk mat og landbruk er å informere forbrukerne om hva som skjer i jorda. 

– Det handler blant annet om å fortelle om fordelene økologisk drift av beitedyr har på jordkvalitet, samt fordelen av å spise ren mat, forteller Lund.  

I dag er det en god blanding av folk som tar turen til meieriet. Hvert år får de besøk av kokker og kokkelærlinger som deltar i meieriet sin melkeproduksjon. Hele året er det mange skoler og bedrifter som ønsker å lære mer om Rørosmeieriets unike historie og se hvordan melk blir produsert, og på sommeren kommer folk i alle aldre, særlig turister og familier med barn.

− De fleste som kommer hit vil gjerne høre om meieriet sin historie og om produksjonen, men folk kommer også hit med et ønske om å lære mer om økologi og hele prosessen fra jord til ferdig produkt, sier Lund.

Ønsker å bli Røros sin mest besøkte destinasjon

Fremover ønsker meieriet å bruke tiden til å forbedre og utvikle seg enda mer som fagsenter. De ønsker ikke å være et statisk senter, men gi folk muligheten til å lære noe nytt hvis man kommer tilbake.

− Folk kommer fra hele landet for å lære, og målet er å være Røros sin mest besøkte destinasjon på sikt. Vi ønsker å være en kilde til læring, og har et ønske om å jobbe tettere med både ungdomsskoler og videregående skoler. Vi trenger flere folk i matfaget – uansett felt, avslutter meieribestyreren.

Her kan du lese mer om Rørosmeieriets opplevelsessenter, og hvordan du kan besøke det.