Økologi i praksis – bærekraft i alle ledd

Blå Kors Café og Catering Oslo dyrker eget frukt og grønt lokalt, har ansatte som er i arbeidstrening og sikrer skoleelever på Østlandet sunn, økologisk mat i sine kantiner. 

 – Å få ungdom til å spise noe annet enn pizzaboller til lunsj er en kjent utfordring. Målet vårt er å lage sunn og ren skolemat til ungdom i Oslo – som også er fristende. Da er vi nødt til å være kreative med hvordan vi skal få inn grønnsaker i måltidene, forteller Sissel Hansen. 

Hun er teamleder på Blå Kors café og catering – en avdeling i Blå Kors arbeid og inkludering i Oslo – som leverer catering til hele Osloområdet og omegn. 

Her er de opptatt av bærekraft i alle ledd. I hjertet av driften er målet om å hjelpe folk ut i jobb og utdanning. Mens det sosiale aspektet ved bærekraft alltid har vært på plass, så de at de hadde en vei å gå når det kom til det miljømessige aspektet. 

Portrett av Sissel hansen på Blåkors Cafe
Sissel Hansen på Blåkors Cafe (Truls Rogstad)

– Vi er opptatt av å ha en helhetlig tankegang rundt bærekraft. Da kan vi ikke snakke om det sosiale aspektet uten å snakke om det miljømessige eller økonomiske. Vi er en stor cateringleverandør, og da bør vi også være en premissleverandør ved å sørge for at store deler av matproduksjonen vår er økologisk, forteller Hansen.

Nytt samarbeid ble starten på omleggingen

Arbeidet med å legge om store deler av grønnsaksproduksjonen til økologisk startet i 2019. Årsaken var at Blå Kors Café og Catering Oslo var i ferd med å inngå samarbeid med Øyafestivalen, som krevde at alle leverandører skulle være økologiske. 

De påfølgende årene med koronapandemi ga tiden de trengte for å komme i gang. I starten gikk det mye tid til å å finne ut hvordan de skulle løse det i praksis. 

Selv om det var en enkel beslutning å ta å legge om store deler av produksjonen til økologisk, var det en stor jobb. De var enige om at dersom det ikke var målbart, var det ikke tålbart. 

– Det å legge om produksjonen har vært et betydelig løft, men dette har vært en prosess over tid som nå begynner å gi resultater – spesielt når aktører som Oslo kommune legger økologiske prinsipper til grunn, sier Hansen. 

300 kvadratmeter med andelshage på Slemmestad

For å realisere ønsket om å legge om store deler av produksjonen til økologisk, trengte de hjelp av en gartner. 

Løsningen ble å leie en andelshage på 300 kvadrat på Slemmestad i Viken fylke. De inngikk også et samarbeid med gårdeier for å få hjelp til å lage en plan om hva som skulle dyrkes, når det skulle dyrkes og hvor mye som skulle dyrkes. 

– Vi har fra starten av vært opptatt av at det skal være lønnsomt både for oss og gårdeier å gjøre dette. Nå har det gått rundt ett år siden vi tok i bruk andelshagen. Foreløpig ser det ut som det har vært en suksess for begge parter, forteller teamlederen.

Portrett av Sissel hansen på Blåkors Cafe
Den økologiske andelshagen på Slemmestad (Foto: Truls Rogstad)

I andelshagen dyrker de både grønnsaker, bær og frukt som de høster en gang i uka. Hvor mange og hvilke typer råvarer de får avhenger av sesongen. Nå som sesongen er på hell, har de fått 27 ulike typer råvarer som blir utgangspunktet for maten de lager.

– Vi er opptatt av at vi skal lage mat av råvarene vi har tilgjengelig her og nå. Vi får det vi får, så må vi bruke kreativiteten til å finne ut hva vi skal lage. Vi har også fokus på å bruke hele råvaren, og er veldig stolte over at vi ikke har noe matsvinn knyttet til dette, sier Hansen.

Har fått Debio sitt gullmerke 

Blå Kors Café og Catering Oslo ble Debio-sertifisert i 2022. 

Denne avdelingen består av fem avdelinger totalt. Inntil videre har avdelingen for kakeproduksjon fått Debio sitt gullmerke. Dette betyr at minst 90 prosent av serveringen til virksomheten er økologisk.

– Vårt viktigste mål er å få folk ut i jobb og utdanning. Å være Debio-sertifisert betyr først og fremst mest for oss som jobber her – det vitner om at vi er på riktig vei. Om vi kan være til inspirasjon for andre, er det likevel veldig gøy, sier Hansen. 

Portrett av Sissel hansen på Blåkors Cafe
Selvforsynt med paprika og annet frukt og grønt. (Truls Rogstad)

Positiv effekt på arbeidstrening

I tillegg til å levere catering til tretten skoler i Osloområdet, er Blå Kors Café og Catering Oslo åpen for alle og brukes som lunsjkafé for jobbsøkere. Kafeen fungerer også som en intern arbeidstreningsarena for jobbsøkere i AFT, og er lærlingplass for lærlinger som skal ta fagbrev som institusjonskokk og konditor.

– Det viktigste er at de som jobber her får en opplevelse av at vi driver med bærekraft i praksis.

De har et tett samarbeid med Nav, og kan blant annet tilby en egen maler- og bilpleieavdeling. De  har også et læringsnettverk hvor deltakerne kan få økt kompetanse. 

Ifølge Hansen har omleggingen til økologisk matproduksjon hatt en positiv effekt for de som deltar på arbeidstrening. 

– Når råvarene kommer fra gården, skal de foredles. Deltakerne får dermed førstehåndskjennskap til hvor de kommer fra. De får også kunnskap om sunn og næringsrik mat, forståelse for og et forhold til viktigheten av å ta vare på hele råvaren. Det er jo også viktig i et økonomisk perspektiv, forteller Hansen. 

Blå Kors Café og catering er en underavdeling i Blå Kors arbeid og inkludering Oslo som leverer catering til hele Osloområdet og omegn. 

Blå Kors Café og catering Oslo er åpen for alle og brukes som lunsjkafé for jobbsøkere, og for ansatte i Blå Kors Arbeidskompetanse AS. 

I tillegg til å betjene lunsjmarkedet i Nedre Kalbakken, fungerer kafeen som en intern arbeidstreningsarena for jobbsøkere i AFT. Den er også lærlingplass for lærlinger som skal ta fagbrev som institusjonskokk. 

Fornøydhetsgarantien har mer enn doblet seg

Ifølge Hansen har det å legge om store deler av matproduksjonen til økologisk drift vært en positiv opplevelse for både deltakere, ansatte og ledelsen. 

Selv om det i utgangspunktet skulle være et prøveprosjekt, ser de allerede de positive effektene det har hatt.

– Det viktigste er at de som jobber her får en opplevelse av at vi driver med bærekraft i praksis. Hver fredag får de ansatte mulighet til å kjøpe en pose med råvarer som er til overs til en rimelig sum, forteller Hansen, og legger til:

– Vi har også fått tilbakemelding om at menyen vår har blitt bedre enn den var. Fornøydhetsgarantien har mer enn doblet seg etter at vi la om produksjonen. Det er jo målbart, og noe vi er veldig fornøyde med, avslutter hun.