Fangvekster løsner og forbedrer jorda

- Jeg har vært på studietur i Danmark. Fangvekster virker positivt på jordstrukturen. Rotsystemet produserer nitrogen, løsner og bearbeider jorda, sier Håkon Huseby.

Høsten 2017 sto vi på et jorde i Hvitsten i Vestby. Det var markdag i regi av Norsk Landbruksrådgiving Øst. Over 30 bønder fra Østfold, Buskerud og Akershus har funnet veien dit. Der skulle se på seks ulike blandinger fordelt på et 770 da fordelt på tre jorder.

Mye å lære

Håkon Huseby driver gården Kjølstad i Ås. Den ligger på grensa til Ski. Han eier 1500 da selv og leier 2000 da på ti andre gårder. Tre av gårdene ligger i Hvitsten. Han produserer korn, raps og bønner.


– Jeg er med i en forening i Danmark som heter ”Foreningen for redusert jordarbeiding”. (FRDK). Der er de pliktig til å dyrke en viss prosent av jorda med fangvekster. På grunn av godt resultat dyrker de nå mer enn de må. Det er interessant, nå vil jeg lære mer . Derfor har vi sådd 770 da med fangvekster her i Hvitsten i år, sier Huseby.


Til nå har han lært ”at det er mye å lære”. Det er viktig å prøve og lære noe nytt, legger Huseby til.

Får mindre bruk for Yara

Ute på jordet er det blant annet sådd oljereddiker, vikker og noe boghvete. Håkon tar opp en plante og viser røttene. Oljereddik vokser fort, brer seg og har en fin pålerot som løsner og bearbeider jorda. Vikkene har et fint rotsystem og produserer nitrogen.


– De tar opp lettløselig nitrogen som lett vaskes ut på vinteren. Dette kommer neste års avling til gode. Du kan si vi får mindre bruk for nitrogen fra Yara, smiler Håkon Huseby.


Selv om han driver konvensjonelt jordbruk mener han det er mye å hente fra det økologiske jordbruket og at de utfyller hverandre.

Støtte fra Norsk Landbruksrådgiving

Han setter stor pris på at landbruksrådgivingen er engasjert i prosjektet i Hvitsten. Det er Else Villadsen fra NLR, Øst om er ansvarlig for prosjektet. Hun er rådgiver og jobber med feltene  grovfôr og økologi. Tiltaket ikke skal være en konkurrent med hovedkulturen, men derimot på sikt øke matproduksjonen og være et godt klimatiltak.


– Vi prøver å finne ut hvilke fangvekster vi klarer å få etablert til å gro og som har best effekt på å samle nitrogen og løsne jorda. Vekstene vi prøver ut har ulike egenskaper og er gode hjelpemidler i ensidig korndyrking, forteller Villadsen.


Hun forteller at det er tidlig enda å gi noe konklusjon, men en ting er sikkert. På sikt gir dette bedre jordstruktur, vi bygger opp det organiske innholdet i jorda, og grønn vekst gjennom større deler av året gjør jorda mindre utsatt for erosjon, dermed tap av næring.  Så kommer vi ut på jorda tidligere med bedre jordstruktur.

I demonstrajonsfeltet for ettersådde fangvekster finner vi blanding av Redikk, vikker og boghvete.