Biologisk Dynamisk Forening i Norge. Grunnleggere Karl Døbelin, Johan Nicolaysen, Herbert Prausnitz og Einar Grepperud

Biologisk-dynamisk Forening stiftes i 1950

Etableringen av Biologisk-dynamisk Forening la grunnlaget for en serie kurs og samlinger som ikke bare rettet søkelyset mot ulike driftsformer i landbruket, men også mot kosthold, matlaging og aktuelle samfunnsspørsmål med betydning for landbrukets situasjon og utvikling.

Skrevet av Emil Mohr, bearbeidet og kvalitetssikret av Morten Ingvaldsen. Redaksjonen avsluttet november 2020, siste publisering den
Del denne siden

Hovedbilde: Biodynamisk forening ble stiftet i 1950. Styret i 1952 bestod av erfarne gårdbrukere som drev biodynamisk på forholdsvis store gårdsbruk. Fra venstre: Styreleder Karl Døbelin, Johan Nicolaysen, Herbert Prausnitz og Einar Grepperud.

10. desember 1950 ble Biologisk-dynamisk Forening i Norge (BDF) stiftet med Karl Døbelin som styrets leder. Døbelin er nærmere omtalt i De første initiativene i Norge og Foregangsbønder i en brytningstid Til lederansvaret hørte også oppgaven som kasserer, sekretær og redaktør av Matjord – medlemsbladet til foreningen. Med seg i styret hadde han to engasjerte bønder, omtalt i Flere gårder kommer til, Herbert Prausnitz og Johan Nicolaysen. Etter hvert kom også Einar Grepperud med i styret. Han startet omlegging av Frilund gård på Bjørkelangen til biodynamisk drift i 1952. Grepperuds engasjement og innsats for foreningens interne arbeid, og for den utadrettede virksomheten i det offentlige rom, skulle bli svært betydningsfull. I denne fremstillingen av økologisk landbruks etablering og utvikling i Norge vil hans navn derfor bli nevnt i flere sammenhenger.

Disse fire – Døbelin, Prausnitz, Nicolaysen og Grepperud – gjorde et pionerarbeid i en tid da veldig få så betydningen av å utvikle alternativer til det landbruket som var i ferd med å vokse frem, preget av en industriell tenkning. Stevner og kurs i BDFs regi hadde temaer som i tillegg til landbruk omfattet så vel kosthold og matlaging som aktuelle samfunnsspørsmål relatert til landbrukets situasjon og utvikling.

 

− Husdyrholdets viktigste oppgave skulle være å understøtte en sunn plantevekst gjennom gjødsel og vekstskifte.
Økologisk Mat og Landbrukspionér Einar Grepperud
Einar Grepperud, (1914-2007), 1978. Foto: Benjamin Boardman

Arbeidet ble knyttet sammen med tilsvarende bestrebelser i Danmark, Sverige og Finland. BDFs styre var mannsdominert. Men det var også et stort engasjement hos kvinner som bidro i ulike sammenhenger, bl.a. med ernærings- og matlagingskurs. Sentrale temaer var betydningen av biodynamiske produkter i et kosthold som i hovedsak skulle være plantebasert, men også med innslag av animalske produkter. Sammensetningen av kostholdet skulle speile et allsidig driftsopplegg med kombinert husdyrhold og plantedyrking, der husdyrholdets viktigste oppgave skulle være å understøtte en sunn plantevekst gjennom gjødsel og vekstskifte. Interessen for nye ideer om matproduksjon og ernæring var stigende, og flere prøvde ut biodynamisk jord- og hagebruk i praksis på 1950-tallet.

Biologisk-dynamisk Forening har hatt stor betydning for den senere fremveksten av det økologiske landbruket i Norge. Her skal nevnes initiativet til å etablere en egen veiledningstjeneste for bønder på begynnelsen av 1980-tallet, etableringen av Helios som omsetningskanal for økologiske produkter, sertifiseringsinstansen Debio, og andre initiativer som blir omtalt i senere kapitler.