økologisk jord til hagebruk

Ø-merket jord og gjødselprodukter finnes ikke i salg i Norge

Norske myndigheter har bestemt at begrepet “økologisk” ikke skal benyttes om gjødsel- og jordforbedringsprodukter i Norge. Det betyr at Ø-merket jord og gjødsel ikke er å få kjøpt.

Myter og begrepsavklaringer
Skrevet av Siv Hatlen Heimdal den
Del denne siden

Mange hobbydyrkere ønsker å benytte seg av jord og gjødselprodukt uten rester av plantevernmidler og kjemiske tilsetningsstoffer. Flere hobbydyrkere i de senere årene har fått avlingene sine ødelagt på grunn av rester av plantevernmidler i organisk gjødselprodukter. 

 

Flere hobbydyrkere etterspør nå økologisk jord og jordforbedringsprodukter, men det finnes ikke i det norske markedet.

− Bakgrunnen for dette er tolkningen norske myndigheter har gjort om at Økologiforskriften ikke åpner opp for å sertifisere jord- og gjødsel som økologisk med det grønne ø-merket. Begrepet økologisk kan derfor ikke benyttes på gjødsel- og jordforbedringsmidler i Norge, forklarer leder for DebioInfo, Idun Bjerkvik Leinaas.

Ingen nasjonale regler for økologisk jord i Norge

I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig for regelverk knyttet til gjødsel og jordforbedringsprodukter.

 

Seniorrådgiver i seksjon for planter og innsatsvarer i Mattilsynet, Monica Wear Stubberud, forklarer at årsaken til at vi ikke åpner for Ø-merket jord og gjødselprodukter i Norge er grunnet i regelverket for økologisk produksjon.

− Vårt økologiregelverk bygger på felles EØS–regler. Det er ikke felles EØS-regler for merking av slike produkter, og vi har ikke nasjonale tilleggsregler i Norge. Det er naturlig at nasjonale tilleggsregler først vurderes dersom det er marked for norsk produksjon av økologisk gjødsel med kun økologiske ingredienser, sier hun.

Organisk og vegansk jord er ikke det samme som økologisk

På hagesentrene finner man derfor helt andre merkeordninger som “merket for økologisk produksjon”, “organisk” og “vegansk”. 


Det betyr ikke at disse jord- og gjødselproduktene er produsert etter økologiske prinsipper eller bruk av økologiske ingredienser og flere produkter har vist seg å inneholde rester av sprøytemiddel og plantevernmidler.

 

Jord- og gjødselprodukter til privatmarkedet for hagebruk lages ofte av avfallsprodukter fra mat- og landbruksindustrien. Mange av sprøytemidlene som benyttes i konvensjonell produksjon har lang nedbrytningstid og kan derfor bli med på lasset etter kompostering.

 

Enkelte gjødsel og jordforbedringsprodukter du finner i hagesentrene er merket med “kan brukes i økologisk produksjon”.

− Norske gjødselprodukter kan kun merkes med «kan brukes i økologisk produksjon» dersom det kun inneholder produkter tillatt å bruke i økologisk produksjon. Dette er derfor ikke det samme som økologisk produkt, og inneholder vanligvis ikke-økologiske ingredienser. Vi har til vurdering å klargjøre denne merkingen slik at det kommer tydeligere fram at det er et ikke-økologisk produkt som kan brukes i økologisk produksjon når kun tillatte ingredienser er benyttet, forklarer Stubberud i Mattilsynet.

Salgsaktørene har en “aktsomhetsplikt”

Merkingen “organisk” henviser til at opphavet i ingrediensene til produktet kommer fra noe levende som planter og dyr. Merkingen “vegansk” betyr at ingrediensene ikke stammer fra dyrehold, men kun fra planter. 

 

Selv om produktene er “organisk” eller “vegansk” er det ingen garanti for at de ikke inneholder rester av plantevernmidler.

− Det er virksomhetene som omsetter gjødsel- og jordprodukter som er ansvarlig for å følge regelverket, og sørge for at det ikke er villedende merking. Virksomheter har også en «aktsomhetsplikt» med ansvar for at produktene som selges ikke skal gjøre skade på planter, forutsatt riktig bruk av produktet, sier Stubberud.

KRAV er svenskenes økologiske merke

Flere av hagesentrene tilbyr svensk økologisk jord godkjent av den svenske merkeordningen KRAV. 

 

Årsaken er at det ikke er et felles EU-økologiregelverk for merking av jord eller gjødsel som økologisk. Ulike EU-land har ulike nasjonale regler. 

 

Danmark har nasjonale regler for merking av gjødsel som økologisk. Slik gjødsel skal da kun inneholde ingredienser fra økologisk produksjon, eksempelvis gjødsel fra økologisk husdyrproduksjon.

− Svenskene har utviklet et privat regelverk for området. Dette har myndighetene ikke åpnet opp for i Norge, og denne håndteringen viser at det gjøres nasjonale tolkninger knyttet til det felles-europeiske regelverket, sier Bjerkvik Leinaas fra DebioInfo.

Det er mulig å lage sin egen jord

Lederen i DebioInfo har forståelse for at forbrukerne ønsker jord og gjødselprodukter fri for kjemiske stoffer og plantevernmidler. Hun anbefaler derfor at forbrukerne lager sin egen jord.
− Hjemmekompostering er en fin måte å arbeide med lokale kretsløp. Å lage gjødselvann av næringsrike planter som for eksempel brennesle eller valurt er også en metode for å styrke næringstilgangen for plantene i hagen, avslutter hun.