Okologiske-jordbaer-brit-mjaaland-produsent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold vi ikke kan styre

-Jeg har aldri dyrket jordbær konvensjonelt og jeg kan bare å dyrke jordbær økologisk. Hvis jeg gjør det rådgiveren fra Norsk Landbruksrådgivning sier, til rett tid og på rett måte, så går det stort sett bra. Vi er avhengige av å ha dem inne i tunnel. Ikke for varmen sin skyld men til beskyttelse mot regn.

Brit Mjåland på Mjåland gård i Marnardal har dyrket økologiske jordbær siden 2012.

 

-Det er forhold i naturen som vi ikke kan styre. Det er varme, tørke, temperatur og frost. Tørken er vi sikret mot siden vi har vanningsanlegg, men frosten er krevende. Vi ligger litt inne i landet, så i fjor frøs en stor del av avlingen 6.juni. Men, vi gjør det vi kan for å forebygge ved blant annet å frostvanne (når man frostvanner vil vannet som fryser rundt bær og planter frigjøre varme, som igjen hindrer at de fryser).

 

Forebygge fremfor å reparere

Vi ønsker ikke og kan ikke sprøyte mot gråskimmel eller andre ting. Vi gjør tiltak som er forebyggende. 

 

Vi bruker tid på å holde plantene fri for ugress. Når vi høster bærene så høster vi alt, både store, små og dårlige og råtne bær. Alt sammen.

 

Gråskimmel er der hele tiden, men måten vi jobber med det på, gjør at vi klarer å holde styr på det.

okologiske-jordbaer-brit-mjaaland-produsent-plukker-i-aaker

På lag med naturen

-Vi må være på lag med naturen og forstå den for å forstå hva som skjer. Jeg velger å tro at det er samspillet mellom alle disse dyrene og insektene både oppå og under jorda som gjør at plantene trives og vokser. Jeg synes det er spennende og interessant å prøve å finne det samspillet.

Jeg er overbevist om at vi ikke vet nok om det som skjer over og under jorda, til at vi klarer å styre det.

 

Klimaet endrer seg. Jeg opplever det sånn at det blir mer varme og mer av alt mulig, og det må vi bare forholde oss til. Det nytter ikke å kjempe imot noe som forandrer seg men vi må bruke mer ressurser på å forstå dette sånn at vi kan være forberedt på  Jeg tror vi i fremtiden må spille på lag med naturen og de vekstforholdene vi har rundt omkring i landet.

 

Smak

Det er ikke alle sorter vi kan dyrke økologisk, så de sortene vi har velger vi nøye ut etter smak. 

 

Det finnes sorter vi kan produsere som ikke smaker så godt, så da ønsker vi ikke å produsere de. 

 

Vi får gode tilbakemeldinger på smak og på bærene våre. En sort vi har dyrket hele tida er en sort som er remonterende (setter blomster og bær gjennom hele sesongen) og den heter Rondo. 

 

De som bestiller hos oss betegner den som «den gode sorten» Den er litt skjør i skallet så den tåler ikke så lang transport. 

 

Så har vi en annen sort som heter Sonata. Den tåler mye mer og har også veldig god smak. 

 

Vi har også en ny sort som heter Polka og den smaker noe midt i mellom de to andre.

 

Plast

-Vi bruker vanlig svart plast på grunn av at vi trenger å ha kontroll på ugraset. Det er helt nødvendig for å klare det vi gjør. Vi har prøvd med bioplast i grønnsaksproduksjonen vår og jeg er ikke fornøyd slik den er nå. Den brytes ikke fort nok ned og jeg tror ikke den er god nok til å holde tre år i jordbærproduksjonen. I tillegg er den vanlige plasten sterk nok til at når vi fjerner den, så får vi med alt.

 

Det blir ikke liggende noe plast igjen nede i jorda. Men, det er jo et vanskelig valg.

 

Det er nok mer å gå på i forhold til å finne den optimale bioplasten.

Rovmidd-okologisk-nyttedyr-naerbilde-foto-agropub

Rovmidd

-Alt vi gjør i åkeren, fra vi planter og til vi høster er med tanke på at vi må forebygge sykdom og de utfordringene som normalt kommer i en produksjon.

 

Vi forebygger istedenfor å reparere.

 

På våren setter vi ut rovmidd. Det blir satt ut mange millioner av dem, for det handler om å lage en hær som er stor nok til å spise den midden som er skadelig for plantene.

 

Vi setter også ut senere i sesongen, for hvis det er for kaldt så klarer ikke midden å formere seg. Med rett mengde rovmidd klarer vi å holde alle skadedyr borte.

okologiske-jordbaer-brit-mjaaland-holder-frem

Viktig med god jordkvalitet

-Jeg er opptatt av å stadig forbedre jordkvaliteten. Det er jorda jeg er mest opptatt av.

 

Her er det lett sandjord, så det er veldig viktig å få mer humus i jorda slik at den holder bedre på vann og ikke blir utvasket. 

 

Den gjødselen vi bruker løses seint opp. Det gjør at den ikke forsvinner ut av jorda med en gang.

 

Har alle næringsstoffene de trenger

-Rådgiveren her har tatt prøver av bladene på plantene her og han har aldri opplevd at planter har inneholdt alle næringsstoffene de trenger for å vokse i alle produksjonene han har tatt prøver av. Det gjelder ikke bare jordbær. 

 

To ganger har han funnet det her når han har analysert prøver.

 

Ett tonn mer pr dekar

-I konvensjonelt landbruk sier mange at de er fornøyde med 1,4 tonn pr dekar.

 

Vi får mer jordbær pr dekar enn det som er vanlig i konvensjonelt landbruk. Vi produserer pluss minus 2,5 tonn pr dekar.

 

Hele landet

-Jordbærproduksjon er mulig over hele landet. NLR har gjort forsøk i Nord-Norge og de får det til. De søteste bærene kommer når det ikke er så varmt mens de blir modne.