okologisk-renseanlegg-munchen-kunstgjodsel

Øko-bønder gir rent vann

Vannverket i München betaler bønder for å drive økologisk. På den måten blir drikkevannet rent og uten spor av sprøytemidler.

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den
Del denne siden

1,4 millioner mennesker i storbyen i Bayern får drikkevannet sitt fra Alpene. Men selv ikke fjellvannet er rent nok uten hjelp fra økologiske bønder.

Helt siden 1992
Det begynte lenge før folk flest i Norge spiste og drakk økologisk. I 1992 begynte vannverket – Stadtwerke München – å tenke nytt for å holde sprøytemiddelrestene unna drikkevannet.

Det er dyrt å rense vannet for gift og gjødsel. – Til tross for at det ble opprettet «beskyttede» områder for å sikre rent vann, så var det et problem med økende nivåer av nitrater og pesticider i drikkevannet i München, forklarte Knut Höllein i SWM den gangen.

Forurensningen var langt mindre enn de grensene som helsemyndighetene hadde satt opp. Men vannverket ville stoppe utviklingen. Derfor ble 60 kvadratkilometer i dalen Mangfalltal sørøst for München pekt ut som et område der det burde legges om til økologisk jordbruk. Bøndene fikk støtte fra vannverket til å gå over til økologisk drift.

Resultatet er blitt Tysklands største sammenhengende økologiske landbruksområde. 150 bønder har lagt om. De driver på totalt 35 000 dekar dyrket mark.

okologisk-tyskland-alpene-Idyll

Bøndene bruker utelukkende husdyrgjødsel, og de kan ikke holde flere dyr enn de kan produsere fôr til selv – det vil for eksempel si én melkeku per fem dekar. Dermed får det ikke blitt noe massehusdyrhold med så mange dyr at ikke naturen selv klarer å hanskes med det som kommer av kumøkk.

Samarbeidet mellom bøndene og vannverket gir også et godt bidrag til kjøtt som smaker bedre, mener SWM selv.

For vannprisen betyr støtten til økobøndene mindre enn 5 øre ekstra per kubikkmeter. Men rensingen som ville blitt nødvendig uten bondetilskuddet, ville vært langt dyrere, ifølge vannvernet, som reklamerer med at forebyggende beskyttelse av drikkevannet er bedre enn dyre «reparasjoner».