okologisk-levende-jordsmonn-foto-Chesapeake-Bay-Program-via-Creative-Commons

Hva er egentlig jord?

-Av alle spørsmål jeg har fått om jord, er dette det vanligste, sier gjesteblogger Ine Vik.

Skrevet av Ine Vik den
Del denne siden

Dette året har vært FNs internasjonale år for jordsmonn. I den sammenhengen har jeg vært rundt på skoler for å snakke litt om jord, og hvorfor FN valgte akkurat jordsmonn som tema. For hva er egentlig jord? Av alle spørsmål jeg har fått om jord, er dette det vanligste.

Enkelt forklart er jord et dynamisk system, satt sammen av organiske og uorganiske deler: en miks av sand, grus, stein, leire – og luft, gass, vann og levende organismer.

Når vi snakker om jord, kan det strengt tatt handle om tre ulike begreper: Løsmassene - alt som dekker berget. Jordtype handler, ikke overraskende, om hvordan jorda er dannet og hvilke egenskaper den har. Jordsmonn defineres som den delen av løsmassen som planter fester røttene sine i. Så – et år, dedikert til jordsmonn. Hvorfor?

Jordsmonnet huser en fjerdedel av jordas biomangfold. I følge FNs organisasjon for mat og landbruk, kommer 95 prosent av verdens mat, fra jorda. Det er lett å tro at jord er jord, og at så lenge den blir vannet og gitt næring, vil den gi oss det vi trenger. Likevel er det viktig å huske på at jord blir definert som en ikke-fornybar ressurs: den kan ikke nødvendigvis vekkes opp fra de døde. Det kan ta tusen år å lage et par centimeter jord , og om en bonde stikker handa ned i åkerjorda, vil han kjenne på organisk materiale fra vikingtiden!

Vi kan se på jordsmonnet som verdens største resirkulerer: en utrolig ressurs, som inneholder milliarder av bakterier, sopparter og encellede organismer, og tusener av insekter. Organismene og grunnstoffene som finnes i jordsmonnet, gjør en større jobb en man skulle tro:
I tillegg til å absorbere og rense vann og holde på organisk karbon, regulerer jorda flere av verdens viktigste sykluser: karbonsyklusen og oksygensyklusen.  I tillegg regulerer den syklusen til flere av grunnstoffene viktige for plantevekst. (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium

okologisk-levende-jordsmonn-foto-Chesapeake-Bay-Program-via-Creative-Commons
Foto: Creative Commons

Det er en direkte sammenheng mellom sunt jordsmonn og folkehelse. Vi trenger alle mineraler og sporstoffer (stoffer som må tilføres, som kroppen ikke lager selv.) og et dårlig jordsmonn kan forårsake feilernæring. FNs organisasjon for mat og landbruk skriver at det er en bevist sammenheng mellom mangel på sink, selen og jod i jorda og hos mennesker.  På den andre siden, finner vi det motsatte: planter kan ta opp tungmetaller og annen forurensning, og det er et økende problem at skadelige stoffer blir tatt opp i næringskjeden. 

De største truslene mot jordsmonnet er sammensatte: befolkningsvekst, klimaendringer, avskoging, forurensning og lite bærekraftig drift i landbruket. Heldigvis lister FN opp flere løsninger enn problemer. Mange er strukturelle: bedre planlegning og analyser, større fokus. Andre er praktiske, som økt vekselbruk og mer hensiktsmessig bruk av plantenæring. I tiden fremover frykter de største landbruksorganisasjonene at produksjonen vil synke med 12 

prosent, på grunn av degradering av land.  Imens vil befolkningsveksten kreve en økning på cirka 50 prosent.  Så - det internasjonale året for jordsmonn er straks over. La det derimot ikke gå i glemmeboka! I vrimmelen av bekymringer og informasjon, er det lett å ta det som finnes under jorda for gitt. La oss likevel huske at alt vi ser over bakken, må spille på lag med den underlige, halv levende, halv døde, massen vi finner under bakken. FN skriver at et lavt karbonavtrykk, bærekraftige valg og innsats mot klimaendringer, spiller en direkte rolle for et bedre jordsmonn. Sett pris på jordsmonnet! Så setter jordsmonnet pris på deg.

Kilder:
Fao.org Food and Agriculture Organization of the United Nations
Eirik Joner, seniorforsker v/ NIBIO norsk institutt for bioøkonomi
United Nations Environment Programme
Fn.no