biokull-Erik-Joner-foto-Erling-Floistad

Flere vil ha biokull

Når flere vil ha økologisk mat fra sunn jord, så betyr det at flere kommer til å trenge biokull.

Skrevet av Georg Mathisen den
Del denne siden
Gammel teknologi er kommet tilbake som klimatiltak. Verden vil ha biokull, både som jordforbedring og for å forsinke den globale oppvarmingen.
 
Jordforbedring
Det konstaterer TMR Research. Markedsanalytikerne i det amerikanske selskapet har sett på det globale markedet for biokull i årene som kommer.
Regioner som mangler vann og næringsstoffer, kan tjene mye på å bruke det porøse, finkornede kullet. Hele verden ser på biokull som en unik metode for å forbedre jordsmonnet, heter det i rapporten.
 
Norsk forskning
I Norge er biokull foreløpig på forskningsstadiet. Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, ramser opp biokull-fordeler som at vannet lagres bedre i jord som er utsatt for tørke, at produksjonen øker, at karboninnholdet i jorden øker og at det slippes ut mindre lystgass. Dessuten gjør biokull at næringsstoffene utnyttes bedre når det brukes sammen med husdyrgjødsel eller kompost.
Mens løv eller kompost brytes ned og blir til jord i løpet av noen få år, kan biokull bli værende i jorden i hundrevis av år. Fremdeles finnes det spor fra vikingenes bålplasser forskjellige steder i Norge.
 
Økomat og klima
Over hele verden vil flere spise økologisk mat. Det kommer til å føre til en pen vekst i etterspørselen etter biokull, spår TMR. Økologisk landbruk blir mer produktivt, og biokull gjør jorden mer fruktbar.
Når det ikke allerede brukes mer enn det gjør, skyldes det først og fremst mangel på kunnskap. Dessuten trengs det mer penger og bedre utviklet teknologi, ifølge TMR-rapporten, selv om biokull kan produseres enkelt og billig fra jordbruksavfall og andre planterester.
Ikke minst kommer det til å være viktig at biokull kan bety mye for å redusere utslippene av CO₂ og andre drivhusgasser. Biokull kan lagre CO₂ mye lenger enn for eksempel et tre kan.
I Europa og Nord-Amerika er mange små, nye produsenter i ferd med å etablere seg. Resten av verden ventes å komme etter.
 
Løk på biokull
I Norge er Skjærgaarden Gartneri tidlig ute med å bruke biokull i matproduksjonen. Gartneriet i Vestfold har fått både forskerhjelp og matskattstipend for å etablere et biokullanlegg.
– Vi er opptatt av å spille på lag med naturen sånn at vi kan fortsette å dyrke mat her i Norge. I altfor mange år har vi drevet med jordforbruk her i landet. Nå vil vi satse på jordbruk, sier skjærgårdsgartnerne Kristin Stenersen og Bjørge Madsen.
De dyrker løk, vårløk, dill, kruspersille og bladpersille i Åsgårdstrand.