Layers_in_soil_on_Dartmoor

Tornardo i Matjorda

«Pløying av matjorda er det samme som om både jordskjelv, orkan, tornardo og skogbrann skulle skje samtidig for organismene som lever i matjorda.»

Skrevet av Inge Lindseth den
Del denne siden

Forfatter: Inge Lindseth

«Pløying av matjorda er det samme som om både jordskjelv, orkan, tornado og skogbrann skulle skje samtidig for organismene som lever i matjorda.» -
Det amerikanske landbruksdepartementet, 2011

Matjorda forsvinner i dag ti til førti ganger fortere enn den dannes, og tap av matjord er anslått å koste over 80 billioner kroner per år. Tap av matjord er dermed en utfordring som ingen land kan overse, for om utviklingen fortsetter vil dette ha uunngåelige, dyptgripende geopolitiske og matsikkerhetsmessige konsekvenser. 

Det er flere grunner til at matjorda forsvinner, men i stedet for å liste opp alt som gjøres galt kan vi hoppe rett til noen eksempler på de som synes å få utviklingen til å gå i motsatt retning. Bonden Joel Salatin (første videoen under) hevder at han ved å organisere gårdsdriften på en «omflakkende måte» bidrar til å bygge opp matjord og lagre CO2 samtidig som han får mer mat ut av jorda.

Singing Frogs Farm (andre video under), som først og fremst produserer grønnsaker, driver på en måte som gjør matjorda ekstra rik på jordorganismer. En levende matjord er en av faktorene som er forbundet med redusert tap av matjord. Fravær av pløying av jorda mener de også er en av de viktigste grunnene til at de lykkes så godt med sin matproduksjon, både hva gjelder produksjonsvolum og plantens motstandsdyktighet mot frost og skadedyr.

Video:
Meet Joel and Daniel Salatin, the father-son team at Polyface farm. Known for their unconventional farming ways

Video:
Interviews & Insights: Paul & Elizabeth Kaiser - Bio-intensive No-Till Farm

Måten Salatin og Singing Frogs driver gårdene sine på gir et større biologisk mangfold. Dette har nylig blitt ekstra viktig, etter at det ble kjent at insektsdøden har vært mye mer omfattende i løpet av de siste tiårene enn det man har trodd. Over 70 prosent av insektene har forsvunnet i løpet av de siste 25 årene, og redusert biologisk mangfold er antakelig en av årsakene til det.