okologisk-anders-naess-andersnatten-korn

Levende opptatt av jord

- Å drive økologisk handler for meg om å stelle så godt med matjorda at den kan levere råvarer med god kvalitet og høyt næringsinnhold i uendelig lang tid, forteller Anders Næss.

Skrevet av Økouka den
Del denne siden

Livet starter i jorda

I over 18 år har han utforsket jordlivet på egen gård, og som han selv sier har han et ganske nerdete forhold til jorda. Jordas evne til å gi oss mat av høy kvalitet avhenger av tilstrekkelig tilførsel av organisk materiale i form av kompost og organisk gjødsel. Samtidig må et aktivt og biologisk mangfold av mikroorganismer være tilstede i jorda for å gjøre denne næringskilden tilgjengelig for plantene. Utvekslingen av næringsstoffer mellom jordlevende vesen og planterøtter er avgjørende for å bygge humus og mold. Disse grunnleggende prosessene skaper en fruktbar jord som igjen er en forutsetning for sunne og næringsrike planter.

- Symbiosen mellom planterøttene og mikrolivet i jorda, hvor sukker og stivelse byttes mot mineraler og sporstoffer, er basis for den karbonbaserte organiske livssyklus. Slik kobles fotosyntesen og jordprosessene sammen for å regenerere liv. Klarer vi å skape en matjord hvor nedbryting og oppbygging av næringsstoffer skjer i et høyt tempo har vi en fruktbar jord. Dersom de levende organismene i jorda er passive og det er lite mangfold, blir det en ubalanse og opphoping av sukkerstoffer og stivelse i planta som tiltrekker andre levende vesener som vi opplever som skadegjørere, sier Anders.

Levende jord - levende mat

En annen av Anders` lidenskaper er surdeigsbaking. Kanskje er det de samme prinsippene ved et rikt jordliv som fasinerer han? På samme måte som plantene og mikrolivet har en gjensidig utveksling av næringsstoffer, står mikroorganismene i surdeigen for den siste nedbrytningen av næringsstoffene i kornet slik at de lettere kan tas opp av oss.

Kornet han dyrker er spesielt egnet til å bake surdeigsbrød av. Han bruker spelt, emmer, svedjerug og bygg. Sortene er opprinnelige landsorter. De er med andre ord ikke foredlet eller manipulert, men oppformert ved naturlig seleksjon. Et ekte surdeigsbrød består kun av vann, mel og litt salt. De naturlige gjærsoppene i det steinmalte melet sørger for lufttilførselen og hevingen av deigen.

I tillegg til å dyrke eget korn, er Anders Næss daglig leder i Økologisk Spesialkorn, som eies og drives av økologiske bønder. De satser på opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, svedjerug, bygg og landhvete. Fra Buskerud leverer rundt 20 bønder korn til mølleanlegget i Sigdal, fra andre fylker er det omtrent ti leverandører.

- Artene er velegnet til økologisk dyrkning, de har gode ernæringsmessige kvaliteter og god smak. Glutenproteinet er bløtere enn i moderne kornsorter, som gjør det lettere fordøyelig og tolereres av flere, forteller han.

Bevarer jorda

Som prosjektmedarbeider i det økologiske Foregangsfylke-prosjektet «Levende matjord» i Buskerud forsøker Anders Næss å bidra til å reversere utviklingen med at matjorda blir mer og mer livløs ved at humusinnholdet går ned, grynstrukturen reduseres, jordpakking tiltar og avlinger reduseres.

- Minst mulig bearbeiding av jorda er avgjørende for at næringsnettverket i jorda ikke ødelegges hvert år. Vi prøver nå ut metoder for direkte såing og bruk av jorddekkvekster. Det innebærer å så direkte i grønngjødslingen. Det er svært viktig å finne metoder som tar vare på jordstrukturen og som tar hensyn til jordlivet. Prinsipielt gir økologiske dyrkingsmetoder like høye og kanskje høyere avling enn det man får ved å bruke kunstig gjødsel, men matjorda har blitt nedkjørt etter nærmere 100 år med ensidig kjemifokusert dyrking. Det må en stor innsats til for å restituere den, sier Anders.