Svineprodusent med mange svin på skogen

Svineprodusent med mange svin på skogen

Svineprodusent og veterinær Guro Sveberg driver økologisk produksjon av frilandsgris ut fra prinsippet om at grisene skal ha gode og frie liv. Et spesialutviklet system rundt fødsel gjør at hun tar godt vare på både mor og grisunger.

Hva er økologisk landbruk
Skrevet av Siv Hatlen Heimdal den
Del denne siden

Veterinær og bonde Guro Sveberg har jobbet med storfe og dyrehelse hele sin yrkeskarriere. Etter en telefon fra delikatesse-produsent Strøm-Larsen i Oslo ble det et raskt karrierebytte på Sveberg. 

 

Strøm-Larsen hadde store utfordringer med å få tak i nok økologisk svinekjøtt og spurte om Sveberg, som da produserte økologisk storfekjøtt, kunne tenke seg å begynne med slaktegris. 

 

Sammen med mannen Tor Arne Sletmoen kjøpte de gården Spikkerud på Vang utenfor Hamar med 300 mål skog.

− Vi fant denne gården med mye skog og bestemte oss for å begynne med økologisk produksjon av frilandsgris. Målet er å drive en produksjon der dyra lever frie og gode liv, sier svineprodusenten.

Viktig at forholdene er tilpasset dyrenes naturlige atferd

I økologisk produksjon er det viktig at dyrene får leve under forhold tilpasset deres naturlige atferd. 

 

For grisen betyr det tilgang til utearealer hvor den kan rote rundt i jorda på leiting etter røtter eller ta seg et svalende gjørmebad. Grisene må også få mulighet til å være sosiale med andre griser og ha tilgang på store nok områder til å få mosjon. 

 

Det var ingen tvil om at Sveberg skulle drive økologisk og at grisene måtte få være mye ute.

− Her på gården har grisene tilgang på uteområder i skogen eller de kan gå inn i hyttene sine for å slappe av i en halmseng. Når det er for varm, vått eller for mye snø vil de helst være inne, forklarer Sveberg.
I økologisk produksjon er det viktig at dyrene får leve under forhold tilpasset deres naturlige atferd. Foto: Rose Bergslid
I økologisk produksjon er det viktig at dyrene får leve under forhold tilpasset deres naturlige atferd. Foto: Rose Bergslid

God fødselshjelp er viktig

For veterinæren med ekspertise i obstetrikk og forebyggende helsearbeid er god fødselshjelp viktig. Obstetrikk er behandling av mødre og fostre under graviditet og fødsel.

 

Systemet som Sveberg har bygget rundt grising er unikt i Norge. Vanligvis lever purkene i et uterområde med tilpassede hytter. Når det nærmer seg fødsel tar hun purkene med inn i en ombygd hestefjøs. 

 

Hver purke får hver sin bås og via mobilen følger hun med på hva som skjer med purkene på overvåkingskamera døgnet rundt. 

 

Hun passer godt på purkene sine før fødsel og sørger for at de får i seg næringsrik mat før den krevende oppgaven. 

 

- Når grisingen går i gang kan vi gå inn i fjøset for å hjelpe mor. Når grisene er ute får vi ikke fulgt like godt med og det er ikke praktisk å krype inn i hyttene for å bistå med fødsel, sier hun. 

 

Ved å være til stede kan de raskt ta seg av grisunger som er små eller svake.

 

- Når grisingen går i gang kan vi gå inn i fjøset for å hjelpe mor. Når grisene er ute får vi ikke fulgt like godt med og det er ikke praktisk å krype inn i hyttene for å bistå med fødsel, sier hun. 

 

Ved å være til stede kan de raskt ta seg av grisunger som er små eller svake.

 
− Svake grisunger får surmelk som vi lager selv. Vi passer også på at selv små grisunger får i seg mat. Derfor har vi lav dødelighet her på gården. Vi fanger opp de svake grisungene så tidlig, sier hun.

Purker på barseltreff

Etter en dag åpner hun opp båsen slik at den nye moren kan være sammen med en annen grisemor og hennes grisunger. 

 

Grisungene løper frem og tilbake mellom båsene eller på den spesialbygde verandaen og leker med hverandre. Slik kan mødrene få en liten hvil og samtidig være sosial med hverandre.

− Griser er veldig sosiale dyr. Jeg ser de trives godt når de kan få være med hverandre. Samtidig gir vi mor en liten pause fra grisungene når vi åpner opp. Alle som har hatt småbarn hengende på puppen vet at det kan være godt med en liten pause, sier grisebonden.

Observasjon av dyrene en viktig del av jobben

En viktig del av jobben til bonden er å observere dyrene, mener Sveberg. Ofte står hun og titter på smågrisene som løper frem og tilbake på lufteverandaen eller på de drektige purkene i uteområdet.

 

Hun ser med en gang om det er noen som beveger seg litt unormalt eller om en grisunge har fått et kutt i øret.

Imponert over hvor flinke mødre purkene er

Sveberg er stolt av purkene sine og er imponert over hvor flinke mødre de er. 

 

- Selv om de føder for første gang er de så gode med grisungene sine. De legger seg forsiktig ned uten å legge seg på ungene sine slik at de kan få die, sier hun. 

 

Etter rundt 40 dager blir grisungene avvent mor, og da vagger mor fornøyd tilbake til uteområdet til de andre venninnene sine.

− Det er godt å se at grisene mine har det godt og at vi kan ta vare på dem i forbindelse med fødselen. Det er ikke et alternativ å drive med svineproduksjon om vi ikke kan drive slik vi driver her, avslutter hun.